Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Aγαπάμε την πόλη μας – Υιοθετούμε τα μνημεία της»

Μεταξύ των δράσεων του Σωματείου «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης» συγκαταλέγεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Αγαπάμε την πόλη μας, υιοθετούμε τα μνημεία της». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για τρία συνεχή σχολικά έτη με τη συμμετοχή πολλών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 2 σχολείων εξωτερικού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από την υλοποίηση ποικίλων βιωματικών δράσεων.