Αποστολή ψηφίσματος του Δ.Σ. του Σωματείου “Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης”

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ανάκτορο του Γαλερίου, του 4ου και 5ου αι. μ.Χ., που εκτείνεται στην Πλατεία Ναυαρίνου και τις παρακείμενες οδούς, αποτελεί μεγάλο τμήμα του Γαλεριανού συγκροτήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται η Ροτόντα και η Καμάρα, και εξέχον σήμερα αρχαίο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Παρά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης και ανάδειξής του το 2015, σήμερα παραμένει αφύλακτο και εγκαταλειμμένο.

Η κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο συγκρότημα, αλλά και σε άλλα αρχαία μνημεία της Θεσσαλονίκης (παραβατικότητα, βανδαλισμοί, έλλειψη φύλαξης, μη δυνατότητα επίσκεψης, έλλειψη συντήρησης με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη και τη σταδιακή τους απαξίωση), δεν μπορεί να αφήσει το Σωματείο «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης» αμέτοχο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης» συμπαριστάμεθα σε όλες τις κινήσεις και προσπάθειες πολιτών και φορέων, που στόχο έχουν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη βελτίωση της ζωής στην πόλη μας.

Tο Δ.Σ. του Σωματείου «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης»