Ψήφισμα για τα αρχαιολογικά ευρήματα της Βενιζέλου

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Σωματείο «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης», με αφορμή την  πρόσφατη απόφαση του Κ.Α.Σ. (19/12/2019) για απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων των οδών Βενιζέλου και Εγνατίας,  θεωρεί την απόφαση λανθασμένη και βλαπτική, καθώς η διαδικασία αυτή τραυματίζει την συνεκτική αισθητική ολότητα τους,  ως αυθεντικού ιστορικού αποτυπώματος της πόλης και επιπλέον τροφοδοτεί  αγώνες αντιπαράθεσης για ένα θέμα που απαιτεί ΜΟΝΟ αυστηρή επιστημονική  προσέγγιση και αξιολόγηση.

Στο πλαίσιο αυτό επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση του Σωματείου μας για την κατά χώραν διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων αυτών με την παράλληλη ένταξή τους στην καθημερινή ζωή της πόλης, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στη φυσική κατάσταση των αρχαιοτήτων και στην αυθεντικότητάς τους αλλά και γενικότερα στη διαφύλαξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και  της αναπτυξιακής πορείας της σύγχρονης Θεσσαλονίκης.

22/12/2019